QUI SOM

 1.

Som vosté, tu, aquell i yo; pero també el yayo, la mare, el chiquet, els que ya no estan en mosatros i els que vindran després, els que han arrivat des de l’estranger i s’han quedat enamorats d’esta terra,……

2.

Som els moros de les filades, els fallers, l’ama de casa, el llaurador, l’empleat de banca o de la fàbrica, l’artesà, l’empresari, l’universitari, l’estudiant de bachillerat o de FP, el jubilat, Ampar, Vicent, Francesc, el que porta el tractor, l’obrer, qui viu en Elig, en Cullera, en Borriana,…

3.

Som els que paguem els imposts en la nostra Comunitat i que no som borregos

4.

Som els que eixim a cabreig diari i als que mos fa mal lo cor, quan llegim o escoltem en molta freqüència que uns pocs renegats volen carregar-se a la Llengua Valenciana en total impunitat, utilisant els nostres diners i fent declaracions recolzant postures alienes i indignes.

5.

Som els que, sense cap soport i costant-mos temps i diners de la bojaca, fan artículs, donen cursos, fan webs, i fan tot lo que poden, defenent a la nostra Llengua Valenciana.

6.

Som els escritors, els editors, les institucions culturals i cíviques… som vosté i yo, som tots aquells als que no podran arraconar perque defenem i sentim la Llengua Valenciana.

7.

Som tots els que no mos sentim “arcaics i menys cults” (segons la AVL), per dir dumenge, giner, arena, escaló, trellat, orage, plaja, alacrà, chicotet, desamparats o per dir “lo”, sino que -al contrari- quan ho fem, sentim l’orgull de parlar l’autèntica i gloriosa Llengua Valenciana, la que com a Poble Valencià nos pertany i que portem dins de mosatros, perque parlem com pensem i sentim, sense tindre que rebuscar paraules o normes alienes de talibans i furtants llingüístics.

8.

Som els que estem orgullosos de Jaume I, Rei de Valéncia, pero també valorem -i molt- a tots els Valencians (íbers, grecs, romans, visigots, musulmans, mossàraps, muladins, i a tants atres) que vixqueren i treballaren per esta beneïda i acollidora terra des de fa més de cinc mil anys. Tots ells eren Valencians i entre tots nos deixaren paraules que formen part de lo que hui és el nostre Patrimoni: la Llengua Valenciana i els nostres arrels.

9.

Som tots i cadascú de vostés i de mosatros; som tots els que, lliurement en l’eixercici dels nostres drets, firmem este Manifest, perque tots junts som els únics propietaris de la nostra Llengua Valenciana.

10.

I dins d’eixe conjunt, hi ha una Gestora que està coordinant el funcionament d’esta arreplegada de firmes i adhesions, pero això no és lo important, ya que ací lo únic important i l’únic protagonisme és el de tots i cada ú dels firmants, perque hem de defendre tots junts i com a Poble Valencià a la nostra Llengua Valenciana contra el seu pijor enemic: la AVL.

ENTITATS ADHERIDES